Za rok 2016 obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa podatku PIT.

Pierwszy próg podatkowy obowiązuje do kwoty dochodów 85.528 zł, stawka podatku PIT w wysokości 18%.

Drugi próg podatkowy powyżej kwoty 85.528 zł, a obowiązująca stawka podatkowa wynosi 32%.

Przy rozliczaniu PIT należy uwzględnić kwotę wolną od podatku, wynoszącą za 2016 rok 3091zł co przekłada się na zmniejszenie podatku o 556,02zł.

Koszty uzyskania dochodu z jednego stosunku pracy można odliczyć w wysokości 1335zł rocznie, a z wielu stosunków pracy 2002,05zł rocznie, dotyczy to osób zameldowanych w tej samej gminie, w której pracują. Natomiast osoby pracujące poza gminą zameldowania będą mogły odliczyć 1668,72zł rocznie z jednego stosunku pracy lub 2502,56zł z kilku stosunków pracy. W przypadku gdy koszty dojazdu podatnika do miejsca pracy są udokumentowane biletami imiennymi, mogą one być odliczone w całości nawet jeśli przekraczają określone wyżej sumy.

Dochód Podatek
do 85.528 zł 18% - 556,02 zł
ponad 85.528 zł 14.839,02 zł + 32% kwoty powyżej 85.528 zł