Przypominamy, że zostało już tylko 2 tygodnie do końca terminu rozliczania z Urzędem Skarbowym. Rozliczanie podatku dochodowego (PIT) za rok 2008 pod względem skali podatkowej niewiele się różni od roku 2007. Progi podatkowe zostały nieznacznie skorygowane i obowiązują w następującej wysokości:

Pierwszy próg podatkowy dla dochodów do  44 490zł wynosi 19% podstawy obliczenia minus kwota 586 zł 85 gr.

Drugi próg podatkowy dla dochodów od 44 490zł do 85 528 zł wynosi 7866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44 490 zł.

Trzeci próg podatkowy dla dochodów powyżej 85 528 zł wynosi 20 177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł, co oznacza, że osoby, które nie przekroczyły tego poziomu, nie zapłacą podatku wcale.

W rozliczaniu podatku dochodowego za 2008 r. przysługują następujące ulgi podatkowe:

  • ulga prorodzinna na wychowanie dziecka w wysokości 1173,70zł na każde dziecko,
  • ulga w wysokości 1% na organizacje pożytku publicznego,
  • ulga na darowiznę,
  • ulga rehabilitacyjna,
  • ulga mieszkaniowa,
  • ulga na internet.