Rozliczanie mediów

Rozliczanie mediów takich jak woda, prąd, gaz, energia cieplna.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Sprawa rozliczeń wody w budynkach wielolokalowych zawsze jest tematem gorącym, ostatnio oparła się aż o Sejm. Posłanka Beata Małecka-Libera złożyła interpelację poselską do Ministra Infrastruktury, w której zapytuje o przejrzystość rozliczeń stosowanych w spółdzielniach mieszkaniowych, w szczególności w odniesieniu do mieszkańców będących właścicielami mieszkań w zasobach spółdzielczych, a niebędących członkami spółdzielni.

Z odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury wynika, że spółdzielnie prawidłowo interpretują prawo doliczając do zużycia wody wskazywanego przez liczniki w mieszkaniach, dodatkową opłatę na pokrycie tzw. różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym na budynku, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych we wszystkich lokalach w tym budynku.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od czasu wprowadzenia do rozliczeń wody indywidualnych wodomierzy mieszkaniowych, systematycznie narasta problem niedoborów jakie muszą pokrywać zarządcy nieruchomości przy rozliczaniu się z dostawcami wody - zakładami wodociągowymi.

Problem niedoborów powstaje z faktu rozliczania się zarządcy z mieszkańcami na podstawie indywidualnych liczników mieszkaniowych, których suma wskazań nigdy nie jest równa wskazaniu wodomierza głównego na przyłączu budynku. Powstały ujemny bilans oczywiście muszą pokryć mieszkańcy danego budynku i tu powstaje prawdziwy problem dla zarządcy. Z czego biorą się te różnice? Jak im przeciwdziałać? Jakim kluczem rozliczać mieszkańców? Pod jakim tytułem dopisać opłatę do obciążeń czynszowych? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zbliża się koniec okresu grzewczego, a oznacza to, że w niejednej spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnocie przeprowadzone będzie rozliczenie zużycia ciepła, gdyż wielu zarządców nieruchomości czyni to właśnie po zakończeniu okresu grzewczego.

W Polsce w bardzo wielu budynkach stosowane są tzw. podzielniki kosztów ogrzewania. Podzielniki te to urządzenia służące do podzielenia kosztu ogrzewania całego budynku na poszczególnych użytkowników / lokatorów, proporcjonalnie do ilości ciepła pobieranego przez ich urządzenia grzewcze - grzejniki.

Podkategorie

Rozliczanie zużycia wody w budynkach wielorodzinnych (wielolokalowych) i jednorodzinnych.
Rozliczanie zużycia ciepła - energii cieplnej.