Ulga na wychowanie dziecka została wprowadzona ustawą z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2007r. Nr 191, poz. 1361). W rozliczeniu podatkowym PIT osobom fizycznym, na których wychowaniu pozostają nieletnie dzieci przysługuje ulga w wysokości 1173,70 zł na każde dziecko.

Zgodnie z ustawą by móc skorzystać z ulgi, należy spełniać następujące warunki:

  • dziecko nie ukończyło 18 roku życia,
  • lub nie ukończyło 25 lat życia ale jeszcze się uczy lub studiuje,
  • lub niezależnie od wieku, jeśli przysługuje na tą osobę zasiłek pielęgnacyjny,
  • dodatkowo dzieci, na które pobierana jest ulga, nie mogą uzyskać własnych dochodów w wysokości większej niż podlegającej opodatkowaniu (kwota wolna od podatku dochodowego nie może zostać przekroczona).
Z ulgi mogą skorzystać rodzice bądź opiekunowie prawni rozliczający się na zasadach ogólnych (rozliczenia na formularzu PIT-37).