PIT2019

  • Dodatkowe zabezpieczenia usługi Twój e-PIT

    Ministerstwo Finansów szybko zareagowało na doniesienia mediów o możliwości łatwej inwigilacji pracowników poprzez zbyt proste logowanie do systemu usługi Twój e-PIT.

    Od dziś aby się zalogować do usługi, należy mieć przygotowany dodatkowy element zabezpieczający, którym jest kwota nadpłaty lub podatku z PITu za rok 2017. Wprowadzono też historię logowań oraz pojawi się możliwość takiej konfiguracji ustawień by można było zalogować się wyłącznie za pomocą profilu zaufanego.