PIT 2016

  • Progi podatkowe i skala podatkowa 2016

    Za rok 2016 obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa podatku PIT.

    Pierwszy próg podatkowy obowiązuje do kwoty dochodów 85.528 zł, stawka podatku PIT w wysokości 18%.

    Drugi próg podatkowy powyżej kwoty 85.528 zł, a obowiązująca stawka podatkowa wynosi 32%.

    Przy rozliczaniu PIT należy uwzględnić kwotę wolną od podatku, wynoszącą za 2016 rok 3091zł co przekłada się na zmniejszenie podatku o 556,02zł.