zaliczka PIT

  • Terminy opłacania zaliczek na podatek

    Przy opłacaniu zaliczek podatkowych obowiązują odpowiednie terminy ich wnoszenia w zależności od rodzaju podatku.

    Tabela przedstawia rodzaj podatku, a jako termin dzień miesiąca następującego po miesiącu (lub kwartale), za który należy rozliczyć podatek.