W rozliczeniu PIT podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009 pierwszy raz zastosujemy skalę podatkową, która weszła w życie 1 stycznia 2009r. Nowa skala posiada tylko dwa progi 18% i 32%. Osoby, które nie zarobiły więcej niż 3091zł w całym roku, nie zapłacą podatku.

Wspomniana kwota wolna od podatku przy dochodach 3091zł daje nam podstawę do obniżenia wyliczonego podatku o 556zł 2gr.

Osoby, których dochody nie przekraczają 85528zł zapłacą 18% podatku, minus 556,02zł, jest to pierwszy próg podatkowy.

Drugi próg podatkowy dotyczy osób, które przekroczyły dochody ponad 85528zł w ciągu roku 2009. Zapłacą  one 14839,02zł podatku dochodowego od tej sumy i 32% podatku od nadwyżki przekraczającej tę kwotę.

Koszty uzyskania dochodu z jednego stosunku pracy będzie można odliczyć w wysokości 1335zł rocznie, a z wielu stosunków pracy 2002,05zł rocznie, dotyczy to osób zameldowanych w tej samej gminie, w której pracują. Natomiast osoby pracujące poza gminą zameldowania będą mogły odliczyć 1668,72zł rocznie z jednego stosunku pracy lub 2502,56zł z kilku stosunków pracy. W przypadku gdy koszty dojazdu podatnika do miejsca pracy są udokumentowane biletami imiennymi, mogą one być odliczone w całości nawet jeśli przekraczają określone wyżej sumy.

Poniżej tabela zawierająca podsumowanie tegorocznych progów podatkowych.

Dochody Podatek
do 3091zł 0zł
do 85 528zł 18% -556,02zł
ponad 85 528zł 14 839,0zł +32% nadwyżki ponad 85528zł