W rozliczeniach podatkowych za rok 2008 nadal można korzystać z tzw. ulgi odsetkowej od kredytów mieszkaniowych oraz ulgi na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Obie ulgi dotyczą tzw. praw nabytych w latach wcześniejszych.
 
Ulga odsetkowa dotyczy kontynuacji spłat kredytów zaciągniętych w latach 2002-2006. Ulga odsetkowa jest odliczana od dochodu maksymalnie w wysokości zapłaconych odsetek od kredytu mieszkaniowego nie przekraczającego w roku 2008 kwoty 212 870zł. Kredytami spełniającymi wymogi odliczenia są kredyty na tzw. zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych polegających na finansowaniu:
  • budowy domu,
  • kupna nowego budynku mieszkalnego lub mieszkania w takim budynku od gminy lub dewelopera,
  • wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej - tylko na nowo budowane budynki lub lokale mieszkalne,
  • rozbudowy lub przebudowy budynku na cele mieszkalne.
W przypadku budowy lub rozbudowy i przebudowy musi się ona zakończyć w ciągu trzech lat od końca roku, w którym uzyskano zezwolenie na budowę.
Zapłacone odsetki nie mogą być odliczane z innego tytułu (np. ryczałt) gdyż to powoduje utratę ulgi. Utratę tej ulgi powoduje też korzystanie przez podatnika z jakiegokolwiek innego odliczenia zmniejszającego podatek z tytułu zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Ostatnia uwaga dotyczy m.in. oszczędzania na specjalnym rachunku bankowym w ramach kasy mieszkaniowej.
Nie można odliczać odsetek od kredytu na zakup gruntu, nawet jeśli dotyczy on nieruchomości objętej ulgą. W takim przypadku odliczeniu podlegają tylko odsetki od kredytu na budowę lub zakup budynku.
 

Ulga na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej dotyczy osób oszczędzających na podstawie umów podpisanych przed 1.01.2002 z bankami prowadzącymi takie kasy.

Ulgę odlicza się od podatku w kwocie maksymalnie 30% wpłat na rachunek kasy mieszkaniowej, jednak nie więcej niż 12 772,20zł co stanowi 6% z 212 870zł. Łącznie ulga z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej nie może przekroczyć limitu 35 910zł w ciągu wszystkich lat oszczędzania.

Uwaga, jeśli podatnik przerwał oszczędzanie w kasie mieszkaniowej i wycofanych oszczędności nie przeznaczył na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych wymienionych w ustawie, musi on zwrócić już odliczone w latach poprzednich kwoty z tytułu tej ulgi.