składki ZUS

 • Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS na rok 2017

  W okresie od stycznia do grudnia 2017 osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z podstawy wymiaru, który stanowi kwota 2557,80 zł.

  Kwota bazowa to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2017.

  Poniżej podajemy wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (dla osób zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób w poprzednim roku), Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne.

  Składki za styczeń - grudzień 2017 r. bez ubezpieczenia chorobowego:

  Ubezpieczenia społeczne bez ubezpieczenia chorobowego: 749,94 zł

  Ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 812,61 zł

  Fundusz Pracy: 62,67 zł

  Ubezpieczenie zdrowotne: 297,28 zł

 • Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS na rok 2018

  W okresie od stycznia do marca 2018 osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z podstawy wymiaru, który stanowi kwota 2665,80 zł.

  Kwota bazowa to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2018.

  Poniżej podajemy wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (dla osób zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób w poprzednim roku), Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne.

  Składki za styczeń - marzec 2018 r.:

  Ubezpieczenia społeczne bez ubezpieczenia chorobowego: 781,60 zł

  Ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 846,91

  Ubezpieczenie zdrowotne: 319,94 zł

  Fundusz Pracy: 65,31 zł