W okresie od stycznia do marca 2018 osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z podstawy wymiaru, który stanowi kwota 2665,80 zł.

Kwota bazowa to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2018.

Poniżej podajemy wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (dla osób zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób w poprzednim roku), Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne.

Składki za styczeń - marzec 2018 r.:

Ubezpieczenia społeczne bez ubezpieczenia chorobowego: 781,60 zł

Ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 846,91

Ubezpieczenie zdrowotne: 319,94 zł

Fundusz Pracy: 65,31 zł

Składka na ubezpieczenie społeczne zawiera w sobie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz jeśli wybrano dobrowolnie ubezpieczenie chorobowe.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą lub nie prowadzące jej przez ostatnie 5 lat mają obniżoną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, do 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 208r ale nie mniej niż do 630 zł.
Osoby takie opłacają składki:

Składki za styczeń - grudzień 2018 r.:

Ubezpieczenia społeczne bez ubezpieczenia chorobowego: 184,72 zł

Ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 200,16

Ubezpieczenie zdrowotne: 319,94 zł

Obowiązujące obecnie ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na rok 2018 wynosi 133290zł.

Przypominamy, że wpłaty dokonujemy na osobne konta w terminach do 10 dnia następnego miesiąca dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i do 15 dnia następnego miesiąca dla pozostałych osób z wyjątkiem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Zgodnie z obowiązującymi od stycznia przepisami, każdy płatnik składek wpłaca je na indywidualne konto ZUS.