ZUS

Rozliczanie spraw związanych z ZUS

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W okresie od stycznia do marca 2018 osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z podstawy wymiaru, który stanowi kwota 2665,80 zł.

Kwota bazowa to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2018.

Poniżej podajemy wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (dla osób zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób w poprzednim roku), Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne.

Składki za styczeń - marzec 2018 r.:

Ubezpieczenia społeczne bez ubezpieczenia chorobowego: 781,60 zł

Ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 846,91

Ubezpieczenie zdrowotne: 319,94 zł

Fundusz Pracy: 65,31 zł

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W okresie od stycznia do grudnia 2017 osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z podstawy wymiaru, który stanowi kwota 2557,80 zł.

Kwota bazowa to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2017.

Poniżej podajemy wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (dla osób zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób w poprzednim roku), Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne.

Składki za styczeń - grudzień 2017 r. bez ubezpieczenia chorobowego:

Ubezpieczenia społeczne bez ubezpieczenia chorobowego: 749,94 zł

Ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 812,61 zł

Fundusz Pracy: 62,67 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 297,28 zł

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Coraz więcej przedsiębiorców, głównie prowadzących jednoosobową działalność, ucieka z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczają się w jednym z krajów Unii Europejskiej, płacąc najniższe możliwe składki. Takie podejście, doraźnie ekonomicznie może być uzasadnione, lecz należy jednak pamiętać o podejmowanym ryzyku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rozliczanie ZUS - dane bazowe publikowane przez ZUS w roku 2009.

Minimalne wynagrodzenie za pracę:

Od 1 stycznia 2009 r. 1276,00 zł
Od 1 stycznia 2010 r. 1317,00 zł

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych *


Składki za 2009 r.
Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
567,84 zł 520,90 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
224,24 zł 224,24 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
46,94 zł 46,94 zł