W okresie od stycznia do grudnia 2017 osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z podstawy wymiaru, który stanowi kwota 2557,80 zł.

Kwota bazowa to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2017.

Poniżej podajemy wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (dla osób zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób w poprzednim roku), Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne.

Składki za styczeń - grudzień 2017 r. bez ubezpieczenia chorobowego:

Ubezpieczenia społeczne bez ubezpieczenia chorobowego: 749,94 zł

Ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 812,61 zł

Fundusz Pracy: 62,67 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 297,28 zł

Składka na ubezpieczenie społeczne zawiera w sobie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz dobrowolnie ubezpieczenie chorobowe.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą lub nie prowadzące jej przez ostatnie 5 lat mają obniżoną do 600 zł podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. I tak dla tych osób składka na ubezpieczenie społeczne jest obniżona do 175,92 zł w przypadku nie opłacania dobrowolnej składki chorobowej i 190,62 zł jeśli opłacamy taką składkę.

Przypominamy, że wpłaty dokonujemy na osobne konta w terminach do 10 dnia następnego miesiąca dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i do 15 dnia następnego miesiąca dla pozostałych osób.

Ubezpieczenia społeczne na konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

Ubezpieczenie zdrowotne na konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Fundusz Pracy na konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000