Rozliczanie ZUS - dane bazowe publikowane przez ZUS w roku 2009.

Minimalne wynagrodzenie za pracę:

Od 1 stycznia 2009 r. 1276,00 zł
Od 1 stycznia 2010 r. 1317,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej:

W 2006 r. 2477,23 zł
W 2007 r. 2691,03 zł
W 2008 r. 2943,88 zł

Przeciętne wynagrodzenie:

W IV kwartale 2008 r. 3096,55 zł
W I kwartale 2009 r. 3185,61 zł
W II kwartale 2009 r. 3081,48 zł
W III kwartale 2009 r. 3113,86 zł

Wysokość stawek odsetek (podatkowych) za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne:

- od 1 stycznia do 31 marca  6,66 % w stosunku rocznym
- od 1 kwietnia do 30 czerwca 4,92 % w stosunku rocznym
- od 1 lipca do 30 września 5,07 % w stosunku rocznym
- od 1 października do 31 grudnia 4,23 % w stosunku rocznym

Źródło: ZUS