Przy opłacaniu zaliczek podatkowych obowiązują odpowiednie terminy ich wnoszenia w zależności od rodzaju podatku.

Tabela przedstawia rodzaj podatku, a jako termin dzień miesiąca następującego po miesiącu (lub kwartale), za który należy rozliczyć podatek.

Podatek Termin* Uwagi
PIT 20 Zasady ogólne. Dawniej PIT-5
VAT 25 VAT-7. Również VAT EU
VAT (kwartalny) 25 Za poprzedni kwartał.
Karta podatkowa 7  
Przychód ewidencjonowany 20 Podatek zryczałtowany