Nasze Państwo nadal promuje korzystanie z internetu, pozostawiając ulgę podatkową na ten cel w wysokości do 760zł rocznie. Ulgę odlicza się od dochodu (załącznik PIT-O), co pomniejsza kwotę do opodatkowania w rozliczeniu rocznym.

Warunkiem skorzystania z ulgi, jest posiadanie faktury VAT na korzystanie z internetu. Faktura musi być wystawiona na osobę korzystającą z odliczenia. W przypadku faktur obejmujących również inne usługi telekomunikacyjne, musi istnieć oddzielna pozycja za korzystanie z internetu. Z odliczenia mogą korzystać wszystkie osoby, na które wystawiona jest faktura i które razem zamieszkują - dotyczy to np. małżonków. Każda z osób nie może jednak w swoim rozliczeniu, przekroczyć limitu 760zł. Należy pamiętać, że odliczenie przysługuje na internet użytkowany w miejscu zamieszkania podatnika. M.in. z tego powodu są trudności z interpretacją rozliczania tej ulgi za internet mobilny dostarczany przez sieci komórkowe.