Dla Państwa wygody, zamieszczamy druki formularzy PIT do rozliczeń z podatku dochodowego za rok 2008.

W jednym miejscu zebraliśmy najbardziej potrzebne druki formularzy PIT-37, PIT-36, PIT-O oraz PIT-D.

Formularze podstawowe:

PIT-37 - formularz zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w roku podatkowym 2008 dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych, nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej, nierozliczających się wspólnie z dziećmi.

PIT-36 - formularz zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w roku podatkowym 2008 dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub osiągających dochody z działów specjalnych produkcji rolnej.

PIT-28 - formularz zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2008.

Formularze załączników:

PIT-D - formularz załącznika do rozliczenia rocznego PIT-37, PIT-36 lub PIT-28  zawierający informację o ulgach z tytułu odliczeń wydatków mieszkaniowych.

PIT-O - formularz załącznika do rozliczenia rocznego PIT-37, PIT-36 lub PIT-28  zawierający informację o odliczeniach od dochodu i od podatku.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl.