Rozliczanie podatków

Rozliczanie wszelkiego rodzaju podatków, w tym PIT, CIT, VAT.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W rozliczeniach podatkowych za rok 2008 nadal można korzystać z tzw. ulgi odsetkowej od kredytów mieszkaniowych oraz ulgi na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Obie ulgi dotyczą tzw. praw nabytych w latach wcześniejszych.
 
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nasze Państwo nadal promuje korzystanie z internetu, pozostawiając ulgę podatkową na ten cel w wysokości do 760zł rocznie. Ulgę odlicza się od dochodu (załącznik PIT-O), co pomniejsza kwotę do opodatkowania w rozliczeniu rocznym.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Za rok 2008 przysługuje ulga na wydatki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, w wysokości 2280zł na każdy z wymienionych w ustawie celów. Ulga przysługuje zarówno osobom niepełnosprawnym jak i ich opiekunom prawnym.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ulga na wychowanie dziecka została wprowadzona ustawą z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2007r. Nr 191, poz. 1361). W rozliczeniu podatkowym PIT osobom fizycznym, na których wychowaniu pozostają nieletnie dzieci przysługuje ulga w wysokości 1173,70 zł na każde dziecko.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ulga na darowiznę na cele charytatywne odliczana jest od dochodu i przysługuje w wysokości do 6% chyba, że jest to darowizna na działalność kościelną, wtedy limity nie obowiązują.

Ulga nie obejmuje darowizn przekazanych osobom fizycznym oraz niektórym osobom prawnym lub organizacjom (branża alkoholowo-tytoniowa, wyroby z metali szlachetnych, elektronika i paliwa, partie polityczne).

Podkategorie

Rozliczanie podatków osobistych PIT.

Ulgi w rozliczaniu podatków.