Za rok 2008  nadal możemy korzystać z ulgi w wysokości 1% przekazywanej na organizacje pożytku publicznego. Co więcej, wprowadzone zmiany powodują, że ulga stała się bardziej dostępna, a to dlatego, że już nie musimy osobiście przekazywać dotacji.

Ulgę odliczamy od podatku w limicie 1% poprzez wpisanie w rozliczeniu podatkowym organizacji pożytku publicznego. Należy sprawdzić, czy dana organizacja ma taki status, czyli czy działa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Urząd Skarbowy na wskazaną przez nas organizację przekazuje 1% naszego podatku zaokrąglając w dół kwotę do pełnych dziesiątek groszy.

Wydaje się, że nowo wprowadzona forma odliczenia, znacznie ułatwi rozliczanie podatku oraz sprawi, że więcej podatników zdecyduje się na skorzystanie z tej ulgi.