Zbliża się koniec okresu grzewczego, a oznacza to, że w niejednej spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnocie przeprowadzone będzie rozliczenie zużycia ciepła, gdyż wielu zarządców nieruchomości czyni to właśnie po zakończeniu okresu grzewczego.

W Polsce w bardzo wielu budynkach stosowane są tzw. podzielniki kosztów ogrzewania. Podzielniki te to urządzenia służące do podzielenia kosztu ogrzewania całego budynku na poszczególnych użytkowników / lokatorów, proporcjonalnie do ilości ciepła pobieranego przez ich urządzenia grzewcze - grzejniki.

Podzielniki nie są urządzeniami pomiarowymi w rozumieniu polskiego prawa (Ustawa Prawo o miarach z 11 maja 2001). Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 5 tej ustawy przyrząd pomiarowy jest to urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi. Podzielniki do rozliczania kosztów ciepła nie mierzą zaś żadnej wielkości fizycznej, z reguły przedstawiają jedynie ubytek działek na wskaźniku cieczowym bądź przyrost niemianowanych wartości na wyświetlaczu. W obydwu przypadkach wskazania te nie są wartością zużytego ciepła, zależą zaś od temperatury grzejnika w miejscu instalacji podzielnika i czasu oddawania przez grzejnik ciepła. Więcej o prawie o miarach znajdziesz na stronach Głównego Urzędu Miar.

Stosowanie podzielników zamiast ciepłomierzy wymuszone zostało poszukiwaniem sposobu rozliczeń kosztów zużycia ciepła w budynkach posiadających wspólne i najczęściej w ilości większej niż jeden, piony instalacji centralnego ogrzewania. Takie przestarzałe pod względem instalacji c.o. konstrukcje budynków, praktycznie uniemożliwiają założenie ciepłomierzy, jedynymi sposobami rozliczania była w zasadzie opłata ryczałtowa związana z powierzchnią lokalu lub mieszkania. Zastosowanie podzielników zmieniło ten stan rzeczy ale oczywiście zrodziło też szereg wątpliwości co do metod działania podzielników i błędów z tym związanych. Rozliczanie kosztów ogrzewania lokalu w oparciu o wskazania indywidualnego ciepłomierza możliwe jest tylko wtedy, gdy w każdym lokalu w budynku jest odrębna sieć rurociągów dołączonych do grzejników, która ma jedno wejście i jedno wyjście łączące je z instalacją centralnego ogrzewania w budynku. Taki system instalacji centralnego ogrzewania jest stosowany w budynkach nowych lub poddanych remontowi generalnemu. Ciepłomierze podlegają obowiązkowi zatwierdzenia typu i legalizacji. W przypadku wątpliwości dotyczących poprawności ich wskazań, mogą być zgłaszane do ekspertyzy w okręgowych urzędach miar.

W praktyce rozliczanie ciepła z zastosowaniem podzielników kosztów wygląda następująco:

  • W dniu rozliczania ciepła spisuje się wskazania wszystkich podzielników w budynku oraz wskazanie ciepłomierza na przyłączu energii cieplnej budynku (w węźle cieplnym).
  • Wskazania podzielników dla konkretnego lokalu, a nawet pomieszczenia przelicza się przez współczynnik korygujący, mający na celu uwzględnienie np. narożnego usytuowania lokalu.
  • Ciepło zużyte przez budynek - odczytane z ciepłomierza (najczęściej w jednostkach GJ czyt. giga dżul) dzielone jest przez sumę skorygowanych wskazań podzielników kosztów. Otrzymywana w ten sposób jest wartość ciepła przypadająca na jedną jednostkę skorygowaną wskazań podzielnika.
  • Dla poszczególnych lokali sumuje się wskazania zużycia jednostek podzielnikowych skorygowanych i przemnaża przez wyliczoną wcześniej wartość ciepła przypadającą na tą jednostkę. Wynik przedstawia zużycie ciepła przez poszczególne lokale, a w zasadzie podział kosztów ciepła na poszczególne lokale, proporcjonalnie do ilości jednostek wskazanych przez podzielniki w tych lokalach. 

Aby cała operacja miała sens, wszystkie lokale powinny być wyposażone w jeden typ podzielników. Wskazania ciepłomierza zainstalowanego w weźle cieplnym służą do uzyskania prawidłowego rozliczenia między dostawcą energii cieplnej i spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową. Podzielniki zaś służą jedynie wewnętrznym rozliczeniom kosztów przez użytkowników lokali. Unormowania prawne w tym zakresie można znaleźć w Ustawie Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 oraz w polskich normach PN-EN 834:1999 i PN-EN 835:1999, dotyczące podzielników kosztów ogrzewania.