Rozliczanie nadgodzin

Rozliczanie nadgodzin
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Po wprowadzeniu Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy, część prawników sygnalizowała prawdopodobność niezgodności z Konstytucją odebrania pracownikom dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty.

Po wniosku NSZZ Solidarność o sprawdzenie zgodności z Konstytucją prawidłowości zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy, Trybunał orzekł, że art. 130 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: jest niezgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji oraz jest zgodny z art. 66 ust. 2 konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie. Oznacza to dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.