W roku 2009 wysokość diety za delegację krajową wynosi 23zł na każdą dobę podróży.

Jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę to dietę wypłaca się:

  • w wysokości połowy stawki podstawowej dla podróży pomiędzy 8 a 12 godzinnymi,
  • pełna stawka dla delegacji trwających powyżej 12 godzin.

W przypadku delegacji trwających ponad dobę, za każdą przysługuje dieta w wysokości pełnej stawki czyli 23zł, a za dobę niepełną do 8 godzin połowa stawki, a powyżej 8 godzin pełna stawka podstawowa.

Dieta nie przysługuje jeśli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. Dieta nie przysługuje również w przypadkach gdy i pracownik jest oddelegowany do miejscowości swojego pobytu stałego lub czasowego lub gdy wraca do tej miejscowości w przypadku delegacji trwających powyżej 10 dni.