Mimo wielu krytycznych opinii głównie ekonomistów niezwiązanych z Rządem, Sejm przyjął dziś projekt rządowej ustawy zmieniającej proporcje składek płaconych od naszych pensji na przyszłe emerytury. W głosowaniu wzięło udział 431 posłów, za głosowało 237, przeciw było 154, od głosu wstrzymało się 40 posłów.

Aby prawo weszło w życie konieczna jest jeszcze akceptacja zmian przez Senat oraz Prezydenta, przy obecnym układzie sił politycznych jest jednak mała szansa na to by zmiany zostały wstrzymane. Wielkim przeciwnikiem pomysłu jest m.in. jeden z twórców poprzedniej reformy emerytalnej profesor Leszek Balcerowicz.

 

Wprowadzane ustawy będą miały oczywiście skutek w postaci zmian w rozliczaniu składek emerytalnych przekazywanych do OFE i ZUS. Tak jak na początku roku zmiana stawek podatku VAT wprowadziła pewne zamieszanie i oczywiście koszty, tak obecnie trzeba będzie wprowadzić zmiany choćby w systemach informatycznych, programach do rozliczeń by były zgodne z aktualnym prawem.