Rozliczanie.com.pl

Rozliczamy wszystko!

Numery identyfikacyjne banków

Jak sprawdzić w jakim banku jest konto po numerze rachunku bankowego?

Numer rachunku bankowego składa się z identyfikatora kraju (tylko w formacie IBAN) dla Polski jest to PL, oraz 26 cyfrowego numeru NRB/IBAN gdzie pierwsze dwie cyfry to suma kontrolna, kolejne 8 cyfr to numer identyfikacyjny banku, kolejne 16 cyfr to indywidualny numer klienta w danym banku. Pełny 8-cyfrowy numer identyfikacyjny banku składa się z trzech lub czterech cyfr wyróżnika banku, a pozostałe to wyróżnik jednostki organizacyjnej w ramach tego banku.

 

Interpelacja poselska w sprawie zasad rozliczania zużycia wody

Sprawa rozliczeń wody w budynkach wielolokalowych zawsze jest tematem gorącym, ostatnio oparła się aż o Sejm. Posłanka Beata Małecka-Libera złożyła interpelację poselską do Ministra Infrastruktury, w której zapytuje o przejrzystość rozliczeń stosowanych w spółdzielniach mieszkaniowych, w szczególności w odniesieniu do mieszkańców będących właścicielami mieszkań w zasobach spółdzielczych, a niebędących członkami spółdzielni.

Z odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury wynika, że spółdzielnie prawidłowo interpretują prawo doliczając do zużycia wody wskazywanego przez liczniki w mieszkaniach, dodatkową opłatę na pokrycie tzw. różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym na budynku, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych we wszystkich lokalach w tym budynku.

 

 

Ucieczka z ZUS do zagranicznego systemu ubezpieczeniowego

Coraz więcej przedsiębiorców, głównie prowadzących jednoosobową działalność, ucieka z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczają się w jednym z krajów Unii Europejskiej, płacąc najniższe możliwe składki. Takie podejście, doraźnie ekonomicznie może być uzasadnione, lecz należy jednak pamiętać o podejmowanym ryzyku.

 

Wolne za święto w sobotę

Po wprowadzeniu Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy, część prawników sygnalizowała prawdopodobność niezgodności z Konstytucją odebrania pracownikom dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty.

Po wniosku NSZZ Solidarność o sprawdzenie zgodności z Konstytucją prawidłowości zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy, Trybunał orzekł, że art. 130 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: jest niezgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji oraz jest zgodny z art. 66 ust. 2 konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie. Oznacza to dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

 

Zmiany w rozliczaniu OFE ZUS

Mimo wielu krytycznych opinii głównie ekonomistów niezwiązanych z Rządem, Sejm przyjął dziś projekt rządowej ustawy zmieniającej proporcje składek płaconych od naszych pensji na przyszłe emerytury. W głosowaniu wzięło udział 431 posłów, za głosowało 237, przeciw było 154, od głosu wstrzymało się 40 posłów.

Aby prawo weszło w życie konieczna jest jeszcze akceptacja zmian przez Senat oraz Prezydenta, przy obecnym układzie sił politycznych jest jednak mała szansa na to by zmiany zostały wstrzymane. Wielkim przeciwnikiem pomysłu jest m.in. jeden z twórców poprzedniej reformy emerytalnej profesor Leszek Balcerowicz.

 

 

Wyodrębnienie mieszkań lokatorskich

Wykup mieszkań za przysłowiową złotówkę na podstawie ustawy zakwestionowanej przez Trybunał Konstytucyjny możliwy jest tylko do końca tego roku, potem należy liczyć się ze zmianą ustawy, a co chwila pojawiają się nowe pomysły. Jeśli więc ktoś zajmuje mieszkanie lokatorskie, wskazane jest by pospieszył się ze złożeniem wniosku o wyodrębnienie  mieszkania.

Lokator chcący przekształcić swoje lokatorskie mieszkanie w wyodrębniona własność powinien mieć uregulowane na bieżąco opłaty, jeśli ciąży na nim dług w postaci zaległości za nieopłacony czynsz czy media, spółdzielnia może odmówić wydania stosownego zaświadczenia lub zażądać spłaty tego zadłużenia, nim uruchomi procedurę przekształcenia. Należy więc jak najszybciej rozliczyć się ze spółdzielnią. Jeśli lokator nie ma wobec spółdzielni zaległych zobowiązań to nie ma przeciwwskazań by złożyć stosowny wniosek o wyodrębnienie lokalu.

 


Strona 1 z 2