Aktualności

Tematy będące aktualnie na czasie. Sprawy którymi żyje społeczeństwo.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jak sprawdzić w jakim banku jest konto po numerze rachunku bankowego?

Numer rachunku bankowego składa się z identyfikatora kraju (tylko w formacie IBAN) dla Polski jest to PL, oraz 26 cyfrowego numeru NRB/IBAN gdzie pierwsze dwie cyfry to suma kontrolna, kolejne 8 cyfr to numer identyfikacyjny banku, kolejne 16 cyfr to indywidualny numer klienta w danym banku. Pełny 8-cyfrowy numer identyfikacyjny banku składa się z trzech lub czterech cyfr wyróżnika banku, a pozostałe to wyróżnik jednostki organizacyjnej w ramach tego banku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Mimo wielu krytycznych opinii głównie ekonomistów niezwiązanych z Rządem, Sejm przyjął dziś projekt rządowej ustawy zmieniającej proporcje składek płaconych od naszych pensji na przyszłe emerytury. W głosowaniu wzięło udział 431 posłów, za głosowało 237, przeciw było 154, od głosu wstrzymało się 40 posłów.

Aby prawo weszło w życie konieczna jest jeszcze akceptacja zmian przez Senat oraz Prezydenta, przy obecnym układzie sił politycznych jest jednak mała szansa na to by zmiany zostały wstrzymane. Wielkim przeciwnikiem pomysłu jest m.in. jeden z twórców poprzedniej reformy emerytalnej profesor Leszek Balcerowicz.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wykup mieszkań za przysłowiową złotówkę na podstawie ustawy zakwestionowanej przez Trybunał Konstytucyjny możliwy jest tylko do końca tego roku, potem należy liczyć się ze zmianą ustawy, a co chwila pojawiają się nowe pomysły. Jeśli więc ktoś zajmuje mieszkanie lokatorskie, wskazane jest by pospieszył się ze złożeniem wniosku o wyodrębnienie  mieszkania.

Lokator chcący przekształcić swoje lokatorskie mieszkanie w wyodrębniona własność powinien mieć uregulowane na bieżąco opłaty, jeśli ciąży na nim dług w postaci zaległości za nieopłacony czynsz czy media, spółdzielnia może odmówić wydania stosownego zaświadczenia lub zażądać spłaty tego zadłużenia, nim uruchomi procedurę przekształcenia. Należy więc jak najszybciej rozliczyć się ze spółdzielnią. Jeśli lokator nie ma wobec spółdzielni zaległych zobowiązań to nie ma przeciwwskazań by złożyć stosowny wniosek o wyodrębnienie lokalu.

Podkategorie

Gorące tematy.